میهن سئو

سئو , میهن سئو

در شروع یک پروژه یکی از موارد مهم برای کارفرما قیمت سئو سایت و نحوه محاسبه هزینه وقیمت بهینه سازی سایت میباشد . بطور کلی تعرفه ثابت و استانداردی برای محاسبه نرخ و قیمت سئو وجود ندارد ؛ در یک پروژه متناسب با کلیدواژه , تراست سایت و فعالیت رقبا هزینه سئو سایت و هزینه بهینه سازی سایت تعیین میشود. و بطور کلی تعرفه سئو وب سایت بحثی نیست که بتوان بصورت عمومی برای همه سایتها در نظر گرفت.

5 Nov 2017